10 týdnů s živým webinářovým kurzem: Zaměřeno na 100% ovládnutí úrovně B2

10 týdnů s živým webinářovým kurzem: Zaměřeno na 100% ovládnutí úrovně B2 03.06.2021 20:00:00

Přednášející: profesionální lektor Perfect World, garant Dominika Pašková

Popis setkání: V angličtině už si dost věříte, dokážete používat jak základní, tak pokročilejší gramatiku, celkem dobře rozumíte a zkrátka máte přehled. Rádi byste si byli jisti, že se na sebe skutečně můžete spolehnout - že Vaše úroveň za něco stojí a že máte, na čem stavět, a jen tak něco Vás nevykolejí.

Tento živý online kurz byl vyvinut pro ty z Vás, kteří chcete 100% ovládnout úroveň B2. Tato úroveň předpokládá spousta gramatických znalostí, dobrou slovní zásobu, skvělou komunikaci a schopnost se vyjadřovat velmi dobře i písemně. Dobrý poslech a porozumění celkově je samozřejmostí. Na tomto všem budeme během tohoto nabitého kurzu společně pracovat - je vhodný i pro Vás, pokud máte minimální úroveň B1 a se svojí angličtinou to myslíte skutečně vážně.

CO VŠECHNO NÁS ČEKÁ:
1. Interaktivní webináře každý čtvrtek od 3.6. do 5.08. od 20-21.30h.
Webináře jsou hlavním nosným pilířem celého intenzivního kurzu. Proto si na ně udělejte vždy čas a zajistěte si klid. Odkaz k přístupu na každý z webinářů bude unikátní a bude Vám zaslán vždy daný den či den předem. Webináře budou interaktivní, budou vyžadovat Vaše zapojení, proto jim vždy věnujte 100% pozornost. Lektor za Vás danou práci neudělá, pokud skutečně budete chtít svoji angličtinu posunout, čeká nás spousta společné práce :-)

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit i v případě, že nemůžete být na každém webináři přítomni - z každého webináře dostanete hned druhý den záznam, ze kterého můžete látku nastudovat. Toto však doporučujeme pouze v případě, že skutečně máte zájem na své angličtině zamakat a máte chuť a čas se jí věnovat.

2. Následné úkoly, jejich vypracování + oprava.
Lektor Vám po skončení webináře vždy zadá domácí úkol, na jehož vypracování budete mít čas nejdéle do středy daného týdne. Tento úkol bude od lektora jasně specifikovaný, Vy jej následně vypracujete a zašlete na email. Lektor Vám úkol opraví a zašle zpět – u případných chyb dostanete nápovědu a bude třeba si danou věc prostudovat a opravit. Lektor Vás tímto způsobem povede k samostatnosti a skutečnému pochopení angličtiny.

3. Každý týden 30min individuální prozkoušení + konzultace.
Toto prozkoušení / konzultace proběhne vždy na základě osobní domluvy mezi lektorem a studentem v daném týdnu po daném webináři. Lektor Vám řekne, co je třeba si na konzultaci připravit – konzultace má za úkol dát velký prostor Vašemu ústnímu vyjádření a pravidelnou kontrolu Vašeho pokroku.
Moc se na Vás těšíme!


Minimální vyžadovaná úroveň pro tento kurz: B1
Maximální počet účastníků: 7

Cena za účast pro posluchače: 9990 Kč

Pořádá: Perfect World s.r.o.

Kontakt na pořadatele: domi@perfect-world.cz

Volná místa: 7

Potvrzení o přihlášení dostanete obratem v e-mailové zprávě.

Přístupy k setkání obdržíte cca 30 až 15 minut před jeho zahájením.

Po vyplnění přihlášky budete přesměrováni na platební bránu.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupuje pořadatel v souladu s těmito Zásadami pro zpracování osobních údajů.

Toto setkání je dostupné pro posluchače z řad veřejnosti, ale informace o jeho konání nebyla zveřejněna – přihlásit se mohou pouze posluchači, kteří dostali odkaz na tuto stránku. Toto setkání tedy není uvedeno v seznamu ostatních veřejných setkání.