Dva měsíce s živým webinářovým kurzem: Zaměřeno na 100% ovládnutí úrovně B2

Dva měsíce s živým webinářovým kurzem: Zaměřeno na 100% ovládnutí úrovně B2 12.09.2024 20:00:00

Presenter: profesionální lektor Perfect World

Popis setkání: V angličtině už si dost věříte, dokážete používat jak základní, tak pokročilejší gramatiku, celkem dobře rozumíte a zkrátka máte přehled. Rádi byste si byli jisti, že se na sebe skutečně můžete spolehnout - že Vaše úroveň za něco stojí a že máte, na čem stavět, a jen tak něco Vás nevykolejí.

Tento živý online kurz byl vyvinut pro ty z Vás, kteří chcete 100 % ovládnout úroveň B2. Tato úroveň předpokládá spousta gramatických znalostí, dobrou slovní zásobu, skvělou komunikaci a schopnost se vyjadřovat velmi dobře i písemně. Dobrý poslech a porozumění celkově je samozřejmostí. Na tomto všem budeme během tohoto nabitého kurzu společně pracovat - je vhodný i pro Vás, pokud máte minimální úroveň B1 a se svojí angličtinou to myslíte skutečně vážně.

CO VŠECHNO NÁS ČEKÁ:
1. Interaktivní webináře každý čtvrtek od 14.03. do 09.05. 2024 od 20-21.30h.
Webináře jsou hlavním nosným pilířem celého intenzivního kurzu. Proto si na ně udělejte vždy čas a zajistěte si klid. Odkaz k přístupu na každý z webinářů bude unikátní a bude Vám zaslán vždy daný den či den předem. Webináře budou interaktivní, budou vyžadovat Vaše zapojení, proto jim vždy věnujte 100% pozornost. Lektor za Vás danou práci neudělá, pokud skutečně budete chtít svoji angličtinu posunout, čeká nás spousta společné práce :-)

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit i v případě, že nemůžete být na každém webináři přítomni - z každého webináře dostanete hned druhý den záznam, ze kterého můžete látku nastudovat. Toto však doporučujeme pouze v případě, že skutečně máte zájem na své angličtině zamakat a máte chuť a čas se jí věnovat.

2. Následné úkoly, jejich vypracování + oprava.
Lektor Vám po skončení webináře vždy zadá domácí úkol, na jehož vypracování budete mít čas nejdéle do středy daného týdne. Tento úkol bude od lektora jasně specifikovaný, Vy jej následně vypracujete a zašlete na email. Lektor Vám úkol opraví a zašle zpět – u případných chyb dostanete nápovědu a bude třeba si danou věc prostudovat a opravit. Lektor Vás tímto způsobem povede k samostatnosti a skutečnému pochopení angličtiny.

3. Každý týden 30min individuální konverzace
Konverzace probíhá vždy na základě osobní domluvy mezi lektorem a studentem v daném týdnu po daném webináři. Lektor Vám předem zašle otázky, které vychází z látky probírané na webináři a přímo se soustředí na zavedení této problematiky do Vaší aktivní angličtiny. Ideální je si odpovědi na tyto otázky předem připravit, abyste se následně mohli 100 % soustředit na vlastní projev a případné doptávání lektora.

V případě zájmu máte po dobu trvání webináře možnost zdarma využívat členství v naší členské sekci:
https://perfect-world.cz/clenska-sekce-jazykove-skoly-perfect-world/

Minimální vyžadovaná úroveň pro tento kurz: ukončená B1

Participation fee: 10990 Kč

Organizer: Perfect World s.r.o.

Contact the organizer: misa@perfect-world.cz

Free slots: 3

An e-mail confirming your slot booking will arrive shortly.

You will receive your login details about 30 to 15 minutes before the start of the meeting.

After filling out the application, you will be redirected to the paywall.

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.

This meeting is public and the information about it has been published for anybody on the Internet to see. Other public meetings