Kompletní ovládnutí úrovně B1

Kompletní ovládnutí úrovně B1 09.09.2024 20:00:00

Presenter: profesionální lektor Perfect World

Popis setkání: Základy v angličtině ovládáte dobře, ale když přijde na složitější struktury, už si nejste tak jisti? Rádi byste v angličtině dokázali formulovat i složitější myšlenky? Zapojte se do dvouměsíčního online kurzu "Kompletní ovládnutí úrovně B1". Rozšíříte si nejen slovní zásobu, ale naučíte se stavět i složitější a delší věty, získáte pohotovost a lepší cit pro jazyk.

Tento kurz je pro Vás také vhodný, pokud se chystáte ke zkoušce z angličtiny na úrovni B1.

CO VŠECHNO NÁS ČEKÁ:
1. Interaktivní webináře každé pondělí od 11.03. do 06.05.2024 od 20-21.30h.
Webináře jsou hlavním nosným pilířem celého intenzivního kurzu. Proto si na ně udělejte vždy čas a zajistěte si klid. Webináře se konají na platformě webmeeting, pro vstup na ně budete používat stále jeden a ten samý odkaz, netřeba nic instalovat. Webináře budou interaktivní, budou vyžadovat Vaše zapojení, proto jim vždy věnujte 100% pozornost. Lektor za Vás danou práci neudělá, pokud skutečně budete chtít svoji angličtinu posunout, čeká nás spousta společné práce :-)

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit i v případě, že nemůžete být na každém webináři přítomni - z každého webináře dostanete hned druhý den záznam, ze kterého můžete látku nastudovat. Toto však doporučujeme pouze v případě, že skutečně máte zájem na své angličtině zamakat a máte chuť a čas se jí věnovat.

2. Následné úkoly, jejich vypracování + oprava.
Lektor Vám po skončení webináře vždy zadá domácí úkol, na jehož vypracování budete mít čas nejdéle do neděle daného týdne. Tento úkol bude od lektora jasně specifikovaný, Vy jej následně vypracujete a zašlete na email. Lektor Vám úkol opraví a zašle zpět – u případných chyb dostanete nápovědu a bude třeba si danou věc prostudovat a opravit. Lektor Vás tímto způsobem povede k samostatnosti a skutečnému pochopení angličtiny.

3. Každý týden 30min individuální konverzace
Konverzace probíhá vždy na základě osobní domluvy mezi lektorem a studentem v daném týdnu po daném webináři. Lektor Vám předem zašle otázky, které vychází z látky probírané na webináři a přímo se soustředí na zavedení této problematiky do Vaší aktivní angličtiny. Ideální je si odpovědi na tyto otázky předem připravit, abyste se následně mohli 100 % soustředit na vlastní projev a případné doptávání lektora.


V rámci webináře máte také neomezený přístup do online projektu na rozvoj aktivního jazyka (mluvení) Words First po dobu trvání kurzu. Více zde: https://perfect-world.cz/words-first-online-projekt-pro-rozvoj-aktivni-anglictiny/

Participation fee: 10990 Kč

Organizer: Perfect World s.r.o.

Contact the organizer: misa@perfect-world.cz

Free slots: 3

An e-mail confirming your slot booking will arrive shortly.

You will receive your login details about 30 to 15 minutes before the start of the meeting.

After filling out the application, you will be redirected to the paywall.

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.

This meeting is public and the information about it has been published for anybody on the Internet to see. Other public meetings