Společně k Vaší velmi pokročilé angličtině - aneb ovládněte úroveň C1 za 10 týdnů!

Společně k Vaší velmi pokročilé angličtině - aneb ovládněte úroveň C1 za 10 týdnů! 05.01.2021 20:00:00

Přednášející: Dominika Pašková

Popis setkání: Dosažení úrovně C1 v jakémkoli jazyce je rozhodně skvělý výkon. Není vůbec snadné ji kompletně ovládnout, neboť toto zahrnuje širokou slovní zásobu, naprostou jistotu v gramatice jako takové a jejích možných alternativách, obměnách a změnách významů při hře s ní. Dokonalý musí být i poslech a schopnost se vyjadřovat jak písemně, tak ústně.

Tuto úroveň v Čechách moc lidí neovládá - je to úroveň světového byznysu a vzdělávání, úroveň těch, kteří to s angličtinou myslí vážně a nestačí jim se "jenom" domluvit. Ideální úroveň pro ty, kteří chtějí zapnout BBC a neztratit se po pár větách. Pro ty, kteří rádi slyší, vidí nebo čtou věci tak, jak jsou, a nechtějí si nechávat všechno zprostředkovávat a tlumočit.

Pokud i Vy míříte v angličtině vysoko, rozhodně byste u tohoto online kurzu neměli chybět - přinese Vám spoustu vzácných informací, zaměstná Vás a hlavně zajistí, že budete všechno chápat a používat.

Co očekávat?
1. Každé úterý od 20-21.30h 90min společný živý webinář, který je nosným prvkem celého kurzu. V rámci tohoto webináře se budeme vždy věnovat jednomu konkrétnímu tématu, které bude kompletně probráno, vysvětleno a prozkoušeno. Počítejte s tím, že webinář je interaktivní, takže předpokládá Vaše zapojení a 100% soustředění. Tyto webináře budou probíhat od 5.1. do 9.3.2020.

2. V návaznosti na webinář Vás každý týden čeká rozsáhlý domácí úkol, který Vám bude konkrétně zadán den po webináři, a na jehož vypracování máte týden čas. Tento úkol obsahuje vždy Vaše vlastní věty na procvičení veškeré látky, překlad, písemnou část (story, essay, letter apod.), poslech a zadání pro ústní část, kterou zmiňujeme v bodě 3. Tento úkol následně zasíláte emailem a obratem se vám dostane jeho opravy (respektive vyznačení toho, co ještě není správně + pomůcka k tomu, abyste to zvládli opravit sami a zaslat znovu).

3. Poslední nezbytnou částí tohoto online kurzu jsou pravidelné 30min "sessions" s lektorem kurzu, na jejichž času se každý týden flexibilně domluvíme, a během nichž probíhá řízená konverzace, případně zkoušení na předem dané otázky, jež testují a procvičují to, co bylo probráno v rámci úterního webináře. Na tento Váš výkon dostáváte vždy následně zpětnou vazbu, kterou je třeba následně vypracovat a zaslat k opravě.

Tohoto online kurzu se můžete zúčastnit, pokud máte minimální úroveň kompletně ukončenou B1 či B2 nebo jste prošli naším 10 týdenním online kurzem Společně z úrovně A2 do B2 za 10 týdnů.

Počet účastníků je omezen na 6.
Těším se na Vás!

Cena za účast pro posluchače: 8990 Kč

Pořádá: Perfect World s.r.o.

Kontakt na pořadatele: domi@perfect-world.cz

Volná místa: 6

Po vyplnění přihlášky budete přesměrováni na platební bránu.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupuje pořadatel v souladu s těmito Zásadami pro zpracování osobních údajů.

Toto setkání je dostupné pro posluchače z řad veřejnosti a informace o jeho konání byla zveřejněna. Ostatní veřejná setkání