Živý webinářový kurz

Živý webinářový kurz 09.09.2024 20:00:00

Presenter: profesionální lektor Perfect World

Popis setkání: Po přihlášení se společně setkáme na krátké schůzce, kde zjistíme Vaši aktuální úroveň a vybereme nejvhodnější kurz pro Vás.

Potřebujete s čímkoliv poradit? Neváhejte se na nás obrátit na čísle 608 618 889 nebo na email posta@perfect-world.cz

CO VŠECHNO VÁS V KURZU ČEKÁ:

1. Interaktivní webináře 1x týdně v čase 20:00-21:30 (Den upřesníme na společné úvodní schůzce podle Vaší úrovně)

Webináře jsou hlavním nosným pilířem celého intenzivního kurzu. Proto si na ně udělejte vždy čas a zajistěte si klid. Webináře budou interaktivní, budou vyžadovat Vaše zapojení, proto jim vždy věnujte 100% pozornost. Lektor za Vás danou práci neudělá, pokud skutečně budete chtít svoji angličtinu, němčinu či španělštinu posunout, čeká nás spousta společné práce :-)

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit i v případě, že nemůžete být na každém webináři přítomni - z každého webináře dostanete hned druhý den záznam, ze kterého můžete látku nastudovat. Toto však doporučujeme pouze v případě, že skutečně máte zájem zamakat a máte chuť a čas se studiu věnovat.

2. Následné úkoly, jejich vypracování + oprava.

Lektor Vám po skončení webináře vždy zadá domácí úkol, na jehož vypracování budete mít čas nejdéle do dne před následující lekcí. Tento úkol bude od lektora jasně specifikovaný, Vy jej následně vypracujete a zašlete na email. Lektor Vám úkol opraví a zašle zpět – u případných chyb dostanete nápovědu a bude třeba si danou věc prostudovat a opravit. Lektor Vás tímto způsobem povede k samostatnosti a skutečnému pochopení jazyka.

3. Každý týden 30min individuální prozkoušení + konzultace.

Konverzace probíhá vždy na základě osobní domluvy mezi lektorem a studentem v daném týdnu po daném webináři. Lektor Vám předem zašle otázky, které vychází z látky probírané na webináři a přímo se soustředí na zavedení této problematiky do Vaší aktivní angličtiny, němčiny či španělštiny. Ideální je si odpovědi na tyto otázky předem připravit, abyste se následně mohli 100 % soustředit na vlastní projev a případné doptávání lektora.

4. Neomezený přístup do online projektu na rozvoj aktivního jazyka (mluvení) Words First po dobu trvání kurzu.

Participation fee: 10990 Kč

Organizer: Perfect World s.r.o.

Contact the organizer: domi@perfect-world.cz

Free slots: 6

An e-mail confirming your slot booking will arrive shortly.

You will receive your login details about 30 to 15 minutes before the start of the meeting.

After filling out the application, you will be redirected to the paywall.

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.

This meeting is public and the information about it has been published for anybody on the Internet to see. Other public meetings