10 webinářů na téma: Společně z úrovně A2 na B2 za 10 týdnů!

10 webinářů na téma: Společně z úrovně A2 na B2 za 10 týdnů! 29.06.2020 20:00:00

Přednášející: Dominika Pašková

Popis setkání:
PRAKTICKÉ INFORMACE K SERIÁLU 10 ANGLICKÝCH WEBINÁŘŮ na téma:
Společně z úrovně A2 na B2 za 10 týdnů!

CO VŠECHNO NÁS ČEKÁ:
1. Interaktivní webináře každé pondělí od 29.6. do 31.8. od 20-21.30h.
Webináře jsou hlavním nosným pilířem celého intenzivního kurzu. Proto si na ně udělejte vždy čas a zajistěte si klid. Odkaz k přístupu na každý z webinářů bude unikátní a bude Vám zaslán vždy daný den či den předem. Webináře budou interaktivní, budou vyžadovat Vaše zapojení, proto jim vždy věnujte 100% pozornost. Lektor za Vás danou práci neudělá, pokud skutečně budete chtít svoji angličtinu posunout, čeká nás spousta společné práce ?

2. Následné úkoly, jejich vypracování + oprava.
Lektor Vám po skončení webináře vždy zadá domácí úkol, na jehož vypracování budete mít čas nejdéle do neděle daného týdne. Tento úkol bude od lektora jasně specifikovaný, Vy jej následně vypracujete a zašlete na email. Lektor Vám úkol opraví a zašle zpět – u případných chyb dostanete nápovědu a bude třeba si danou věc prostudovat a opravit. Lektor Vás tímto způsobem povede k samostatnosti a skutečnému pochopení angličtiny.

3. Každý týden 30min individuální prozkoušení + konzultace.
Toto prozkoušení / konzultace proběhne vždy na základě osobní domluvy mezi lektorem a studentem v daném týdnu po daném webináři. Lektor Vám řekne, co je třeba si na konzultaci připravit – konzultace má za úkol dát velký prostor Vašemu ústnímu vyjádření a pravidelnou kontrolu Vašeho pokroku.

Počet míst na tomto kurzu je omezen na 6.

Moc se na Vás těším!

Vaaše Dominika

Cena za účast pro posluchače: 8990 Kč

Pořádá: Perfect World s.r.o.

Kontakt na pořadatele: domi@perfect-world.cz

Volná místa: 5

Po vyplnění přihlášky budete přesměrováni na platební bránu.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupuje pořadatel v souladu s těmito Zásadami pro zpracování osobních údajů.

Toto setkání je dostupné pro posluchače z řad veřejnosti, ale informace o jeho konání nebyla zveřejněna – přihlásit se mohou pouze posluchači, kteří dostali odkaz na tuto stránku. Toto setkání tedy není uvedeno v seznamu ostatních veřejných setkání.