Živý online kurz španělštiny pro začátečníky: Ovládněte základy španělštiny za dva měsíce!

Živý online kurz španělštiny pro začátečníky: Ovládněte základy španělštiny za dva měsíce! 09.09.2024 20:00:00

Presenter: profesionální lektor Perfect World

Popis setkání: Chcete se aktivně naučit používat základy španělštiny? Domluvit se s tímto cizím jazykem ve světě, dokázat v něm komunikovat a stát se ve španělštině samostatnými?

Pak by Vám neměl uniknout tento živý online kurz "Ovládněte základy španělštiny", který je navržen tak, aby Vám dodal základní a důležité informace týkající se základů španělštiny, slovíček, která musíte znát, práci s nimi, gramatiky, bez které nemůžete fungovat, a vazeb, jež jsou nezbytné. Především se však můžete těšit na prostor, který budete mít na zažití a osvojení si všeho, což zajistí, že po skončení kurzu budete opravdu schopni španělsky samostatně komunikovat.

CO VŠECHNO NÁS ČEKÁ:
1. Interaktivní webináře každé pondělí od 11.03. do 06.05. 2024 od 20-21.30h.
Webináře jsou hlavním nosným pilířem celého intenzivního kurzu. Proto si na ně udělejte vždy čas a zajistěte si klid. Webináře budou interaktivní, budou vyžadovat Vaše zapojení, proto jim vždy věnujte 100% pozornost. Lektor za Vás danou práci neudělá, pokud skutečně budete chtít svoji španělštinu posunout, čeká nás spousta společné práce :-)

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit i v případě, že nemůžete být na každém webináři přítomni - z každého webináře dostanete hned druhý den záznam, ze kterého můžete látku nastudovat. Toto však doporučujeme pouze v případě, že skutečně máte zájem na své španělštině zamakat a máte chuť a čas se jí věnovat.

2. Následné úkoly, jejich vypracování + oprava.
Lektor Vám po skončení webináře vždy zadá domácí úkol, na jehož vypracování budete mít čas nejdéle do neděle daného týdne. Tento úkol bude od lektora jasně specifikovaný, Vy jej následně vypracujete a zašlete na email. Lektor Vám úkol opraví a zašle zpět – u případných chyb dostanete nápovědu a bude třeba si danou věc prostudovat a opravit. Lektor Vás tímto způsobem povede k samostatnosti a skutečnému pochopení španělštiny.

3. Každý týden 30min individuální konverzace.
Konverzace, na kterou předem obdržíte otázky, na něž je žádoucí, abyste se předem připravili - následně budete po dobu 30 minut mluvit Vy - lektor Vám do projevu nijak neskáče, ale dělá si poznámky ohledně Vašich případných chybek nebo nesprávných vyjádření - na svůj projev následně dostáváte zpětnou vazbu emailem, tu si můžete představit jako domácí úkol, který Vás přímo upozorňuje na to, co byste mohli říci lépe, následně je třeba to nastudovat, vypracovat, a znovu zaslat ke kontrole.

V případě zájmu máte po dobu trvání webináře možnost zdarma využívat členství v naší členské sekci:
https://perfect-world.cz/spanelska-clenska-sekce-s-jazykovou-skolou-perfect-world/

Participation fee: 10990 Kč

Organizer: Perfect World s.r.o.

Contact the organizer: misa@perfect-world.cz

Free slots: 3

An e-mail confirming your slot booking will arrive shortly.

You will receive your login details about 30 to 15 minutes before the start of the meeting.

After filling out the application, you will be redirected to the paywall.

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.

This meeting is public and the information about it has been published for anybody on the Internet to see. Other public meetings