Rozšiřte svoji anglickou slovní zásobu o minimálně 50% za dva měsíce!

Rozšiřte svoji anglickou slovní zásobu o minimálně 50% za dva měsíce! 10.09.2024 20:00:00

Presenter: profesionální lektor Perfect World

Popis setkání: Pokud anglicky umíte již poměrně pěkně, úroveň B1 Vám říká pane a cítíte, že to hlavní, na co byste se potřebovali pořádně zaměřit, jsou slovíčka, slovní zásoba a schopnost se vyjadřovat nejenom k tomu základnímu, pak jste v tomto kurzu správně.

Provedeme Vás slovní zásobou devíti důležitých tématických okruhů, jakými jsou například "working life", "travelling", "advanced verbs and adjectives" apod., a díky speciální metodě výuky způsobíme, že slovíčka z nich skutečně zapamatujete a budete schopni samostatně používat.

Těšíme se na práci s vámi!

CO VŠECHNO NÁS ČEKÁ:
1. Interaktivní webináře každé úterý v čase 20:00 - 21:30 od 12.03. do 07.05.2024.
Webináře jsou hlavním nosným pilířem celého intenzivního kurzu. Proto si na ně udělejte vždy čas a zajistěte si klid. Webináře budou interaktivní, budou vyžadovat Vaše zapojení, proto jim vždy věnujte 100% pozornost. Lektor za Vás danou práci neudělá, pokud skutečně budete chtít svoji angličtinu posunout, čeká nás spousta společné práce :-)

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit i v případě, že nemůžete být na každém webináři přítomni - z každého webináře dostanete hned druhý den záznam, ze kterého můžete látku nastudovat. Toto však doporučujeme pouze v případě, že skutečně máte zájem na své angličtině zamakat a máte chuť a čas se jí věnovat.

2. Následné úkoly, jejich vypracování + oprava.
Lektor Vám po skončení webináře vždy zadá domácí úkol, na jehož vypracování budete mít čas nejdéle do pondělí daného týdne. Tento úkol bude od lektora jasně specifikovaný, Vy jej následně vypracujete a zašlete na email. Lektor Vám úkol opraví a zašle zpět – u případných chyb dostanete nápovědu a bude třeba si danou věc prostudovat a opravit. Lektor Vás tímto způsobem povede k samostatnosti a skutečnému pochopení angličtiny.

Úkoly samozřejmě zahrnují i cvičné testy FCE.

3. Každý týden 30min individuální konverzace.
Každý týden od lektora předem dostanete zadání na společnou konverzaci, která se orientuje na Vaše vlastní vyjádření a schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi. Po dobu konverzace jste to vždy Vy, kdo mluví, lektor se Vás ptá a doptává na otázky, ale neopravuje Vás. Celou dobu si však zapisuje, co jste případně neřekli správně a z těchto zápisků Vám následně připraví zpětnou vazbu, kterou Vám zasílá emailem jakožto domácí úkol k vypracování.

V případě zájmu máte po dobu trvání webináře možnost zdarma využívat členství v naší členské sekci:
https://perfect-world.cz/clenska-sekce-jazykove-skoly-perfect-world/

Participation fee: 10990 Kč

Organizer: Perfect World s.r.o.

Contact the organizer: misa@perfect-world.cz

Free slots: 3

An e-mail confirming your slot booking will arrive shortly.

You will receive your login details about 30 to 15 minutes before the start of the meeting.

After filling out the application, you will be redirected to the paywall.

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.

This meeting is public and the information about it has been published for anybody on the Internet to see. Other public meetings