WebMeeting

Vstup do testovacího webmeetingu

Budete přihlášen jako ucastnikJE19.

Pro vstup okamžik vyčkejte nebo klikněte na tento odkaz: https://s1.webmeeting.cz/bigbluebutton/api/join?meetingID=demo_1&fullName=ucastnikJE19&password=MoonKf15&userID=anon_JE19&redirect=true&checksum=ad44b45d10fd142b552e3fa9856dcfc8c206011c