WebMeeting

Vstup do testovacího webmeetingu

Budete přihlášen jako ucastnik9NWL.

Pro vstup okamžik vyčkejte nebo klikněte na tento odkaz: https://s3.webmeeting.cz/bigbluebutton/api/join?meetingID=demo_6&fullName=ucastnik9NWL&password=o04fPNdx&userID=anon_9NWL&redirect=true&joinViaHtml5=true&checksum=031bbc6ae1a5071756a7a36e634041fb6bf37c66