WebMeeting

Vstup do testovacího webmeetingu

Budete přihlášen jako ucastnikOHVO.

Pro vstup okamžik vyčkejte nebo klikněte na tento odkaz: https://s4.webmeeting.cz/bigbluebutton/api/join?meetingID=demo_0&fullName=ucastnikOHVO&password=geBzJYTP&userID=anon_OHVO&redirect=true&checksum=729294b668d0035f26fd40a70b247300a109b3d9