WebMeeting

Vstup do testovacího webmeetingu

Budete přihlášen jako ucastnikIPL3.

Pro vstup okamžik vyčkejte nebo klikněte na tento odkaz: https://s1.webmeeting.cz/bigbluebutton/api/join?meetingID=demo_01&fullName=ucastnikIPL3&password=jgdUDb1a&userID=anon_IPL3&redirect=true&joinViaHtml5=true&checksum=d7131d01760a238aac740695eabaec0be06af0db