WebMeeting

Vstup do testovacího webmeetingu

Budete přihlášen jako ucastnikQSE7.

Pro vstup okamžik vyčkejte nebo klikněte na tento odkaz: https://s12.webmeeting.cz/bigbluebutton/api/join?meetingID=demo_8&fullName=ucastnikQSE7&password=uX9duAfy&userID=anon_QSE7&redirect=true&checksum=4bb9b75ee7a4f59bcd624a7bacd1dcf8d89236ec