Notice: The meeting has already started at 11:30, but you can still sign up and connect to the ongoing meeting.
The meeeting is now full.

XVI. Konference SROBF

XVI. Konference SROBF 10.06.2021 11:30:00

Presenter: Odborný garant doc. MUDr. Soumarová

Popis setkání: Při registraci uveďte své identifikační číslo ČLK. Účastníci bez uvedení identifikačního čísla ČLK neuvidí na svém profilu na webu Vzdělávání lékařů záznam o účasti a nebudou jim připsané příslušné kredity.

S ohledem na epidemiologickou situaci pořádáme letošní sympozia online formou.

Program 10. 6. 2021 (čtvrtek)

Zahájení
11,00 – 11,30 coffee prebreak

11,30 zahájení, předseda SROBF doc. Doležel

Úvodní přednáška: Zda a jak ovlivnila „kovidová doba“ RT – doc. MUDr. Doležel (20 min.)
12,00 - 13,20
Blok: Studie, které (ne)změnily klinickou praxi v radiační onkologii

Novinky v RT u karcinomu prsu
doc. MUDr. Soumarová
Plíce
doc. MUDr. Ing. Cvek
Hlava a krk
doc. MUDr. Vošmik
Novinky v radioterapii hematologických malignit prof. MUDr. Šlampa, MUDr. Folberová, MUDr. Bobek
13,20 - 15,00
Firemní minisatelity

Roche 40 min. – moderovaná diskuse (live), moderátorka MUDr. Lucie Betlachová

Mezioborový přístup k léčbě HER2+ eBC: Co nového přinesla konference St. Gallen 2021

MUDr. Bielčiková, doc. MUDr. Soumarová, MUDr. Mergancová

BMS (live) RT a imunoterapie, předseda doc. MUDr. Soumarová, Ph.D. (40 min.)

doc. MUDr. Soumarová, Ph.D.: Proč, kdy a jak kombinovat imunoterapii s radioterapií
doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.: Radioterapie, imunoterapie a mozkové metastázy.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.: Máme se obávat nežádoucích účinků při kombinaci radioterapie s imunoterapií?
Sanofi (live) Radioterapie v léčbě spinocelulárního karcinomu kůže doc. MUDr. Soumarová (20 min.)
15,00 - 16,30
Blok: adaptivní RT, nové technologie v RT – Ing. Machala, Ing. Procházka, Ing. A. Kindlová,

doc. MUDr. Doležel

Koncept adaptivní RT 20 min

Varian „ETHOS Solution“ na téma adaptivní radioterapie a technologie s tím spojené. (40 min.)

(předtočeno)
Canberra Packard: ViewRay MRIdian - 7 let klinické praxe revoluční technologie. (20 min.)

Diskuse (10 min.)

16,30 - 18,00
Blok: Studie, které (ne)změnily klinickou praxi v radiační onkologii

Dolní GIT
MUDr. Lohynská
Horní GIT MUDr. Liberko
CNS doc.
MUDr. Kazda
Gyn. malignity doc. MUDr. Sirák
18,00 - 18,40
Firemní minisatelity

Astra (live) RT v léčbě lokálně pokročilého plicního karcinomu (40 min.)

doc. MUDr. Zemanová, doc. MUDr. Soumarová

Servier (ze záznamu)
19,00
Schůze SROBF
Program 11. 6. 2021 (pátek)
9,00 - 10,00
Nestandardní situace a kompenzace v RT: prevence, příprava na ně a řešení

Ing. Molenda, ing. Dvořák, MUDr. Lohynská, MUDr. Krupa, MUDr. Blažek
10,00 - 11,35
Blok: lokalizovaný karcinom prostaty

Doc. MUDr. Odrážka, MUDr. Kohlová, MUDr. Perková, doc. MUDr. Soumarová, MUDr. Zogala

Zevní radikální RT
prof. MUDr. Odrážka (20 min.)
Adjuvantní a salvage RT
MUDr. Kohlová (15 min.)
BRT
doc. MUDr. Soumarová (15 min.)
Blok: Léčba pokročilejších stádií karcinomu prostaty

Doc. Odrážka, MUDr. Kohlová, MUDr. Perková, MUDr. Zogala

Možnosti PET u Ca prostaty: dopady na radioterapii
MUDr. Zogala (20 min.)
Kombinace HT a RT v léčbě karcinomu prostaty dr. Perková (15 min.)
Diskuse (10 min.)
11,35 - 12,15
Blok: Novinky v systémové léčbě nádorů prostaty, moč. měchýře a ledvin

MUDr. Dvořák, doc. MUDr. Soumarová, doc. MUDr. Buchler, MUDr. Kopecký

Erleada v léčbě mHSCP a nmCRCP (sponzorováno Janssen) doc. MUDr. Soumarová (10 min.)

Darolutamid v léčbě nmCRCP (sponzorováno Bayer) MUDr. Jan Dvořák (10 min.).

Bavencio - nové možnosti v léčbě UC a RCC (sponzorováno aliancí Merck + Pfizer) – doc. MUDr. Buchler, MUDr. Kopecký (20 min.)
12,15 - 13,35
Umělá inteligence v RT doc. MUDr. Kazda, Ing. Machala, Ing. Procházka, Ing. A. Kindlová, doc. MUDr. Cvek

Úvodní přednáška doc. MUDr. Kazda (20 min.)

Evoluce automatických procesů v prostředí Varianu Ing. M. Steiner (30 min.)
AI in Radiotherapy - now and in the future – automatic contouring.
Jani Pehkonen – MVISION (20 min.)

Diskuze

Participation fee: 0 Kč

Organizer: Medworld s.r.o.

Contact the organizer: jana@medworld.cz

Free slots: -1

The meeting is now fully booked, there are no more free slots.

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.

This meeting is public but the information about it has not been published - only the participants who were provided with the link to this website can sign up for a slot. This meeting has not been listed in the Other Public Meetings list.