Společně k Vaší velmi pokročilé angličtině - aneb ovládněte úroveň C1 za dva měsíce!

Společně k Vaší velmi pokročilé angličtině - aneb ovládněte úroveň C1 za dva měsíce! 13.09.2024 20:00:00

Presenter: profesionální lektor Perfect World

Popis setkání: Jste v angličtině už třída? Věříte si, znáte toho spoustu a jen tak něco Vás nevykolejí? Rádi byste ovládli nejvyšší úroveň, tedy C? Pokud ano, pak Vám v tomto kurzu pomůžeme zcela ovládnout a vyznat se v úrovni C1 - je to kurz nacpaný gramatickými informacemi, osvojováním si složitějšího jazyka a přesnějších způsobů, jak se vyjádřit, krásně si rozšíříte i slovní zásobu. Tento kurz je vhodný pro ty z Vás, kteří to s angličtinou myslí opravdu vážně.

CO VŠECHNO NÁS ČEKÁ:
1. Interaktivní webináře každý pátek od 12.01. do 08.03. od 20-21.30h.
Webináře jsou hlavním nosným pilířem celého intenzivního kurzu. Proto si na ně udělejte vždy čas a zajistěte si klid. Odkaz k přístupu na každý z webinářů bude unikátní a bude Vám zaslán vždy daný den či den předem. Webináře budou interaktivní, budou vyžadovat Vaše zapojení, proto jim vždy věnujte 100% pozornost. Lektor za Vás danou práci neudělá, pokud skutečně budete chtít svoji angličtinu posunout, čeká nás spousta společné práce :-)

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit i v případě, že nemůžete být na každém webináři přítomni - z každého webináře dostanete hned druhý den záznam, ze kterého můžete látku nastudovat. Toto však doporučujeme pouze v případě, že skutečně máte zájem na své angličtině zamakat a máte chuť a čas se jí věnovat.

2. Následné úkoly, jejich vypracování + oprava.
Lektor Vám po skončení webináře vždy zadá domácí úkol, na jehož vypracování budete mít čas nejdéle do čtvrtka daného týdne. Tento úkol bude od lektora jasně specifikovaný, Vy jej následně vypracujete a zašlete na email. Lektor Vám úkol opraví a zašle zpět – u případných chyb dostanete nápovědu a bude třeba si danou věc prostudovat a opravit. Lektor Vás tímto způsobem povede k samostatnosti a skutečnému pochopení angličtiny.

3. Každý týden 30min individuální prozkoušení + konzultace.
Konverzace probíhá vždy na základě osobní domluvy mezi lektorem a studentem v daném týdnu po daném webináři. Lektor Vám předem zašle otázky, které vychází z látky probírané na webináři a přímo se soustředí na zavedení této problematiky do Vaší aktivní angličtiny. Ideální je si odpovědi na tyto otázky předem připravit, abyste se následně mohli 100 % soustředit na vlastní projev a případné doptávání lektora.


V případě zájmu máte po dobu trvání webináře možnost zdarma využívat členství v naší členské sekci:
https://perfect-world.cz/clenska-sekce-jazykove-skoly-perfect-world/

Minimální vyžadovaná úroveň pro tento kurz: B2

Participation fee: 10990 Kč

Organizer: Perfect World s.r.o.

Contact the organizer: misa@perfect-world.cz

Free slots: 3

An e-mail confirming your slot booking will arrive shortly.

You will receive your login details about 30 to 15 minutes before the start of the meeting.

After filling out the application, you will be redirected to the paywall.

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.

This meeting is public and the information about it has been published for anybody on the Internet to see. Other public meetings