XVI. Konference SROBF

XVI. Konference SROBF

Presenter: Odborný garant doc. MUDr. Soumarová

Meeting description: Při registraci uveďte své identifikační číslo ČLK. Účastníci bez uvedení identifikačního čísla ČLK neuvidí na svém profilu na webu Vzdělávání lékařů záznam o účasti a nebudou jim připsané příslušné kredity.

S ohledem na epidemiologickou situaci pořádáme letošní sympozia online formou.

Program 10. 6. 2021 (čtvrtek)

Zahájení
11,00 – 11,30 coffee prebreak

11,30 zahájení, předseda SROBF doc. Doležel

Úvodní přednáška: Zda a jak ovlivnila „kovidová doba“ RT – doc. MUDr. Doležel (20 min.)
12,00 - 13,20
Blok: Studie, které (ne)změnily klinickou praxi v radiační onkologii

Novinky v RT u karcinomu prsu
doc. MUDr. Soumarová
Plíce
doc. MUDr. Ing. Cvek
Hlava a krk
doc. MUDr. Vošmik
Novinky v radioterapii hematologických malignit prof. MUDr. Šlampa, MUDr. Folberová, MUDr. Bobek
13,20 - 15,00
Firemní minisatelity

Roche 40 min. – moderovaná diskuse (live), moderátorka MUDr. Lucie Betlachová

Mezioborový přístup k léčbě HER2+ eBC: Co nového přinesla konference St. Gallen 2021

MUDr. Bielčiková, doc. MUDr. Soumarová, MUDr. Mergancová

BMS (live) RT a imunoterapie, předseda doc. MUDr. Soumarová, Ph.D. (40 min.)

doc. MUDr. Soumarová, Ph.D.: Proč, kdy a jak kombinovat imunoterapii s radioterapií
doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.: Radioterapie, imunoterapie a mozkové metastázy.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.: Máme se obávat nežádoucích účinků při kombinaci radioterapie s imunoterapií?
Sanofi (live) Radioterapie v léčbě spinocelulárního karcinomu kůže doc. MUDr. Soumarová (20 min.)
15,00 - 16,30
Blok: adaptivní RT, nové technologie v RT – Ing. Machala, Ing. Procházka, Ing. A. Kindlová,

doc. MUDr. Doležel

Koncept adaptivní RT 20 min

Varian „ETHOS Solution“ na téma adaptivní radioterapie a technologie s tím spojené. (40 min.)

(předtočeno)
Canberra Packard: ViewRay MRIdian - 7 let klinické praxe revoluční technologie. (20 min.)

Diskuse (10 min.)

16,30 - 18,00
Blok: Studie, které (ne)změnily klinickou praxi v radiační onkologii

Dolní GIT
MUDr. Lohynská
Horní GIT MUDr. Liberko
CNS doc.
MUDr. Kazda
Gyn. malignity doc. MUDr. Sirák
18,00 - 18,40
Firemní minisatelity

Astra (live) RT v léčbě lokálně pokročilého plicního karcinomu (40 min.)

doc. MUDr. Zemanová, doc. MUDr. Soumarová

Servier (ze záznamu)
19,00
Schůze SROBF
Program 11. 6. 2021 (pátek)
9,00 - 10,00
Nestandardní situace a kompenzace v RT: prevence, příprava na ně a řešení

Ing. Molenda, ing. Dvořák, MUDr. Lohynská, MUDr. Krupa, MUDr. Blažek
10,00 - 11,35
Blok: lokalizovaný karcinom prostaty

Doc. MUDr. Odrážka, MUDr. Kohlová, MUDr. Perková, doc. MUDr. Soumarová, MUDr. Zogala

Zevní radikální RT
prof. MUDr. Odrážka (20 min.)
Adjuvantní a salvage RT
MUDr. Kohlová (15 min.)
BRT
doc. MUDr. Soumarová (15 min.)
Blok: Léčba pokročilejších stádií karcinomu prostaty

Doc. Odrážka, MUDr. Kohlová, MUDr. Perková, MUDr. Zogala

Možnosti PET u Ca prostaty: dopady na radioterapii
MUDr. Zogala (20 min.)
Kombinace HT a RT v léčbě karcinomu prostaty dr. Perková (15 min.)
Diskuse (10 min.)
11,35 - 12,15
Blok: Novinky v systémové léčbě nádorů prostaty, moč. měchýře a ledvin

MUDr. Dvořák, doc. MUDr. Soumarová, doc. MUDr. Buchler, MUDr. Kopecký

Erleada v léčbě mHSCP a nmCRCP (sponzorováno Janssen) doc. MUDr. Soumarová (10 min.)

Darolutamid v léčbě nmCRCP (sponzorováno Bayer) MUDr. Jan Dvořák (10 min.).

Bavencio - nové možnosti v léčbě UC a RCC (sponzorováno aliancí Merck + Pfizer) – doc. MUDr. Buchler, MUDr. Kopecký (20 min.)
12,15 - 13,35
Umělá inteligence v RT doc. MUDr. Kazda, Ing. Machala, Ing. Procházka, Ing. A. Kindlová, doc. MUDr. Cvek

Úvodní přednáška doc. MUDr. Kazda (20 min.)

Evoluce automatických procesů v prostředí Varianu Ing. M. Steiner (30 min.)
AI in Radiotherapy - now and in the future – automatic contouring.
Jani Pehkonen – MVISION (20 min.)

Diskuze

Organizer: Medworld s.r.o.

Contact the organizer: jana@medworld.cz

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.