6. Plzeňský den karcinomu ledviny

6. Plzeňský den karcinomu ledviny

Presenter: J. Fínek

Meeting description: Při registraci uveďte své identifikační číslo ČLK. Účastníci bez uvedení identifikačního čísla ČLK neuvidí na svém profilu na webu Vzdělávání lékařů záznam o účasti a nebudou jim připsané příslušné kredity.

S ohledem na epidemiologickou situaci pořádáme letošní sympozia online formou.6. Plzeňský den karcinomu ledviny dne 25. 5. 2021 formou internetového webináře

Odborným garantem je prof.MUDr.Jindřich Fínek

dne 25. 5. 2021 od 16:00 do 18:00

Program:

1. Hes O.: Nová histologická klasifikace nádorů ledvin: GUPS update a WHO 2021 (15 min)
2. Hora M.: Robotické operace nádorů ledvin ve FN Plzeň (15 min)
3. Fínek J.: Aktuální algoritmy léčby v 1.linii léčby karcinomu ledviny (15 min)
4. Buchler T.: Ve dvou se to lépe táhne: kombinace imunoterapie a tyrozinkinázových inhibitorů v léčbě renálního karcinomu (15 min)
5. Fiala O.: Komedikace u pacientů s mRCC léčených cílenou léčbou (15 min)
6. Svoboda T.: Radioterapie u RCC včera, dnes a zítra (15 min)


Prosíme o potvrzení účasti vyplněním tohoto formuláře.

Na setkání s Vámi se budeme těšit.

Realizační tým 6. Plzeňského dne karcinomu ledviny.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 6 kredity.

Organizer: Medworld s.r.o.

Contact the organizer: jana@medworld.cz

An e-mail confirming your slot booking will arrive shortly.

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.