Úspěšná praxe business analýzy v agilním prostředí

Úspěšná praxe business analýzy v agilním prostředí

Presenter: Miroslav Müller a Vít Kolář

Meeting description: KAPACITA WEBINÁŘE JE ZCELA NAPLNĚNA!
Pro velký zájem dáváme možnost přihlásit se k záznamu webináře, který bude po odvysílání k dispozici.

PŘIHLÁŠENÍ SE K ZÁZNAMU WEBINÁŘE:
https://admin.webmeeting.cz/enrol/enrol-record/11699?code=3afae97a

Témata webináře:
- perspektivy působení business analytika v organizaci (a co se stane, když není dodrženo)
- podpora business agility (čím může BA přispět?)
- dekompozice cílů namísto dekompozice funkcí (máte-li selhat, ať je to co nejdříve!)
- sotva dostatečná dokumentace (co to je a proč?)
- výběr dokumentačních stylů vhodných pro konkrétní podmínky (vyvracíme mýty o dokumentaci)

Organizer: LBMS s.r.o.

Contact the organizer: muller@lbms.cz

While processing your personal data, the organizer acts in accordance with these Privacy policies.